การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document แผนการบริหารงานบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 353.97 KB
Adobe Acrobat Document แผนการส่งเสริมวินัยและการรักษาวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 382.64 KB