ภาพกิจกรรม
"วันนื้ที่ 10 มกราคม 2565 สืบเนื่องมาจากทนายโด่ง แสวงลาภ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเมืองเชลียง บริจาคเงินสร้างโดมตามแบบของ สพฐ. โดยได้ทำการตีผัง และเริ่มลงมือก่อสร้างแล้วในวันนี้ คาดการว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 13 เมษายน 2565 "
"วันนื้ที่ 10 มกราคม 2565 สืบเนื่องมาจากทนายโด่ง แสวงลาภ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเมืองเชลียง บริจาคเงินสร้างโดมตามแบบของ สพฐ. โดยได้ทำการตีผัง และเริ่มลงมือก่อสร้างแล้วในวันนี้ คาดการว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 13 เมษายน 2565 "
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 2565,16:59   อ่าน 428 ครั้ง