ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดี กับนายประกอบ พงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง เข้ารับถ้วยรางวัล ชมรม To Be Number One ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดีเด่น และคณะครูโรงเรียนเมืองเชลียงไ้ดรับรางวัลในวันครูประจำปี 2565
โรงเรียนเมืองเชลียง ขอแสดงความยินดี กับ
- นายประกอบ พงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง เข้ารับถ้วยรางวัล ชมรม To Be Number One ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดีเด่น
- นายธีราวุธ จูเปีย รองผู้อำนวยการโรงเรียน รับรางวัล สถานศึกษาปลอดภัย ระดับประเทศ ปี ๒๕๖๔
- นายสุวิทย์ ดวงทอง และนางสาวอัญชิสา สารีบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียน รับรางวัล รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของสมาคมรอง ผู้บริหารมัธยมแห่งประเทศไทย
- นางพวงเพชร แก้วเกต และนางสาวศุภรดา ไพรสนธิ์ รับรางวัล ครูดีศรีสัชนาลัย ของสมาคมครู ผู้บริหาร อำเภอศรีสัชนาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทครูผู้สอน
- นายเอกลักษณ์ พลเลิศ รับรางวัล ครูดีศรีสัชนาลัย ของสมาคมครู ผู้บริหาร อำเภอศรีสัชนาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทอัตราจ้างปฏิบัติการสอน
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 2565,17:05   อ่าน 484 ครั้ง