ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบผลการรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 66
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 65
ประกาศผลการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 65
ประกาศการปรับชั้นเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนเมืองเชลียง เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 รับสมัครระหว่างวันที่ 9 - 13 มีนาคม 2565
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเมืองเชลียง เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ระบบออนไลน์ (Online) ระหว่างวันที่ 4-7 มกราคม 2565
โพสเมื่อ : 30 ธ.ค. 64
ตารางสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 28-30 ธันวาคม 2564
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเมืองเชลียง เรื่อง การปรับเลื่อนห้องเรียนตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 64
วิธีการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตโรงเรียนเมืองเชลียง
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเมืองเชลียง เรื่อง การจัดการเรียนการสอน (เรียนที่โรงเรียนแบบปกติ (onsite) ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป)
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเมืองเชลียง เรื่อง การจัดการเรียนการสอน (แบบออนไลน์ (online) ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564)
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 64
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 64
สถิตินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ 10 พ.ย.64)
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 64
ตารางเรียนนักเรียนชั้น ม.1-ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ย.64)
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 64
กำหนดการสอบแก้ตัวและเรียนซ้ำรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (สำหรับนักเรียนชั้น ม.1-ม.6)
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 64
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักเรียนชั้น ม.1-ม.6
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 64
ตารางสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 1-8 ตุลาคม 2564
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 64
ประกาศโรงเรียนเมืองเมืองเชลียง เรื่อง การจัดการเรียนการสอน
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 64
ประกาศโรงเรียนเมืองเชลียง เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน​
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 64
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเมืองเชลียง​ เดือนกันยายน​
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 64