ภาพกิจกรรม
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายประกอบ พงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชา นำกองลูกเสือ เนตรนารี จัดพิธีถวายบังคม ถวายราชสดุดี และวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณ เทิดพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 64
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายประกอบ พงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้เยี่ยมบ้านและให้กำลังใจ นายอัครเดช ลี้ไพบูลย์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๖ เนื่องจากประสบเหตุการณ์อัคคีภัยเสียหายทั้งหลัง
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 64
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ พระอธิการคิด สิริจฺนโท เจ้าอาวาสวัดหาดเสี้ยว เจ้าคณะตำบลป่างิ้ว มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนเมืองเชลียง จำนวน ๓,๐๐๐ บาท โดย นายประกอบ พงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง เป็นผู้รับมอบทุนในวันนี้ และทั้งนี้ นักเรียนโรงเรียนเมืองเ
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 64
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน ของกลุ่มบริหารทั่วไปจัดอบรมคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนเมืองเชลียง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 64
วันที่ 8 พ.ย. 2564 นายประกอบ พงศ์พันธุ์ และคณะผู้บริหาร ต้อนรับ ดร.ศราวุธ คำแก้ว และคณะกรรมการ ตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 64
ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 64
นักเรียนโรงเรียนเมืองเชลียง ร่วมกิจกรรมวันออกพรรษา เป็นนางฟ้า เทวดา องค์สมมุติเทพ ในการตักบาตรเทโวโรหณะรอบหมู่บ้านของวัดหาดเสี้ยว
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 64
วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย นายประกอบ พงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง คณะผู้บริหารและคณะครู ร่วมให้กำลังใจนักเรียนในการฉีดวัคซีน Pfize
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 64
เกษียณสุข เกษมสันต์ ครูวสันต์ งามดี วันที่ 29 กันยายน 2564 นายประกอบ พงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ร่วมมุทิตาจิต คุณครูวสันต์ งามดี ณ อาคารศิลปะโรงเรียนเมืองเชลียง
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 64
วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ นายประกอบ พงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง มอบหมายให้ นางสาวอัญชิสา สารีบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียน รับโล่รางวัล การจัดการขยะขวดพลาสติกด้วย ๓R
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 64
ขอแสดงความยินดี เด็กชายเสฎฐพงศ์ ทุนมาก นายณัฐดนัย คงประโคน ได้รับรางวัลจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 64
นาย ปิยชนน์ ทองเวียง นักเรียนโรงเรียนเมืองเชลียง ได้รับเกียรติบัตร ในฐานะได้เข้าร่วมการสรรหาเป็นเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 64
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ "เรือจ้างวางพาย" สานสายใย มุทิตาจิต ๖๔ ของคณะครูอำเภอศรีสัชนาลัย ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองเชลียง
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 64
การดำเนินการมอบเงินเยียวยา 2,000 บาท โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 64
ประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนเมืองเชลียง วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบ google meet
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 64
โรงเรียนเมืองเชลียงรับการประเมินโรงเรียนสถานศึกษาปลอดภัย
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 64
ทำบุญโรงเรียนเมืองเชลียง ประจำปี 2564
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 64
TO NUMBER ONE โรงเรียนเมืองเชลียง ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และลงนามทำ MOU การดำเนินโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมกับหน่วยงาน ชุมชน ภาคีเครือข่าย
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 64
พิธีไหว้ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 64
พิธีไหว้ครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 64