ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารทั่วไป
ตัวอย่างการแต่งการนักเรียนชาย-หญิง (อ่าน 1199) 11 พ.ค. 65
แจ้งครูที่ปรึกษาทุกห้องเรียน เรื่อง การคัดกรองนักเรียนด้วยโปรแกรม scantool คุณครูสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมและไฟล์ข้อมูลพื้นฐาน พร้อมคู่มือการกรอก Scantool (อ่าน 74) 07 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเมืองเชลียง เรื่อง มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ของโรงเรียนเมือเชลียง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย (อ่าน 1025) 27 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนเมืองเชลียง เรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนเมืองเชลียง (อ่าน 913) 27 มิ.ย. 64
เอกสารประกอบโครงงานคุณธรรม 2563 (อ่าน 1447) 04 พ.ย. 63
แฟ้มห้องเรียนสีขาว (อ่าน 2531) 17 ส.ค. 63
สิ่งที่ต้องทำ (ห้องเรียนสีขาว) (อ่าน 1077) 07 ส.ค. 63