ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศโรงเรียนเมืองเชลียง เรื่อง การยื่นซองประมูลร้านจำหน่ายอาหารภายในโรงเรียนเมืองเชลียง ปีการศึกษา 2566 (รอบ 2)
ประกาศผู้ชนะยื่นซองประมูลร้านจําหน่ายอาหารภายในโรงเรียนเมืองเชลียง ปีการศึกษา 2566
ประกาศโรงเรียนเมืองเชลียง เรื่อง การยื่นซองประมูลร้านจำหน่ายอาหารภายในโรงเรียนเมืองเชลียง ปีการศึกษา 2566
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ตามโครงการพัฒนาระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา
จ้างจัดนิทรรศการวันภาษาไทยแห่งชาติ
จ้างทำรั้วล้อมเครื่องทำน้ำเย็น (อาคาร 2 และสวนป่า)
ซื้อชุดเครื่องเสียง ประจำปีการศึกษา 2565
จ้างเหมารถโดยสารสองแถวนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน จังหวัดอุตรดิตถ์
จ้างซ่อมบำรุงกล้องวงจรปิด
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นป้อมยาม โรงเรียนเมืองเชลียง
ซื้ออุปกรณ์พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อาคาร 3
ซื้อไม้คฑาหัวสิงห์ งานดุริยางค์
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ตามโครงการส่งเสริมพัฒนางานวิชากา
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ป้องกันโรค
ซื้อเจลและสเปรย์ล้างมือแอลกอฮอล์ ตามงบ COVID 2019
จ้างจัดชุดเครื่องสักการะแบะตกแต่งสถานที่ งานวันสุนทรภู่
ซื้ออุปกรณ์ติดตั้งพัดลมและปรับปรุงอาคารสถานที่
ซื้ออุปกรณ์กีฬาวู้ดบอล
จ้างติดตั้งผ้าม่านห้องคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมห้องน้ำ
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ตามโครงการพัฒนาส่งเสริมงาน
ซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ซื้อหินปรับพื้นโรงจอดรถจักรยานยนต์นักเรียน
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ตามโครงการพัฒนางาน
ซื้ออุปกรณ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมปรับปรุงก่อสร้างห้องน้ำ (อาคาร 1)
จ้างตัดผ้าม่านและผ้าคลุมโต๊ะ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพ
จ้างเหมาทำชุดฉากกั้นอลูมิเนียม บริเวณหน้าเคาท์เตอร์พยาบาลและป้อมยาม
ซื้อน้ำยาทำความสะอาดพื้นและกระจก ตามโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม