ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวอัญชิสา สารีบุตร เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเม
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 63
นักเรียนรับเกียรติบัตรและทุนการศึกษาจากมูลนิธิธรรมภิบาลทางการแพทย์และคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัต
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 63
ร่วมแสดงความยินดีกับ นายประกอบ พงศ์พันธ์ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลีย
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 63
ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง ย้ายไปดำรงตำแหน่
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 63
แสดงความยินดีและต้อนรับ นายธีราวุธ จูเปีย นายสุวิทย์ ดวงทอง ที่ได้บรรจุแต่งตั้งเป็นรองผู้อำนวยการโรง
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 63
๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ พิธีวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช
โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 63
13 ตุลาคม 2563 กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหา
โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 63
ผอ. เยี่ยมบ้านนักเรียน ให้ความช่วยเหลือ เด็กหญิงจิรัชยา สุวรรณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 63
บริจาคเลือด วันที่ 2 ตุลาคม 2563 นางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง พร้อมด้
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 63
6 ทศวรรษ แสงเทียนส่องใจ สานสายใยมุทิตา
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 63
โรงเรียนเมืองเชลียงเข้าประกวด To be number one dancercise และ To be number one Idol จังหวัดสุโขทัย ป
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 63
พิธีปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2563
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 63
ภูมิใจในเรือจ้าง วางพายอย่างภาคภูมิ วันที่ 18 กันยายน 2563 โรงเรียนเมืองเชลียงแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณ
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 63
ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองกับครูโรงเรียนเมืองเชลียง
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 63
มอบเกียรติบัตร คุณลักษณะอันพึงประสงค์
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 63
ประชุมหารือการจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัดสำ
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 63
พิธีมอบทุนการศึกษาโรงเรียนเมืองเชลียง รอบที่ ๑ จำนวน ๘๐ ทุน
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 63
พิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 63
ติดตามตรวจเยี่ยม การขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการ
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 63
นางสาวพิมพ์ลภัส มูลพรมมา เข้ารับประทานรางวัลนักเรียนที่ได้ผลคะแนนสูงสุดจากการทดสอบในโครงการนำร่องอบร
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 63