ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ

Adobe Acrobat Document สถิติการให้บริการห้องสมุดและอินเทอร์เน็ตโรงเรียนเมืองเชลียง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 221.56 KB
Adobe Acrobat Document สถิติการให้บริการของกลุ่มงานวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 78.3 KB
Adobe Acrobat Document สถิติการใช้บริการงานอนามัย ปีงบประมาณ 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.87 KB
Adobe Acrobat Document สถิติการให้บริการห้องประชุมโสตทัศนศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.99 KB
Adobe Acrobat Document สถิติการใช้รถยนต์ โรงเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.95 KB