สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

Adobe Acrobat Document สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนตุลาคม 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 81.55 KB
Adobe Acrobat Document สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนพฤศจิกายน 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 133.14 KB
Adobe Acrobat Document สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนธันวาคม 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 105.07 KB
Adobe Acrobat Document สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนมกราคม 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 160.71 KB
Adobe Acrobat Document สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนกุมภาพันธ์ 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 100.05 KB
Adobe Acrobat Document สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนมีนาคม 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 74.43 KB
Adobe Acrobat Document สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนเมษายน 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 59.84 KB
Adobe Acrobat Document สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนพฤษภาคม 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 102.55 KB
Adobe Acrobat Document สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนมิถุนายน 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 187.85 KB
Adobe Acrobat Document สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนกรกฎาคม 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 130.94 KB
Adobe Acrobat Document สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนสิงหาคม 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.24 KB